… kisa demen ye?

Lavi sa a tèlman frajil
Pran tanw gade byen kote w prale
Kiyès wap kite dèyè
Nan kè kiyès wap kite tras
Pa di wa tann demen
Demen? Kisa demen ye ?
Kiyès ki konnen ?
Demen ? Ki moun ki konn kote l kache ?
Ki moun ki konnen ki lè lap rive ?
Lavi a frajil…
Pran tanw, poze sanw
Viv li byen
Demen ? Pa gen pèsonn ki konnen…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s