Bay kou, blye…

Bay kou, blye. Pote mak, sonje.

Gen de bagay ki rive nan vi w, gende sikatris ou pote sou kè w, nan kò w, nan nanm ou, menm si ou ta vle esplike yo ou pap kapab. Sa k’ap di w “degajew depase l”, sa k’ap di w “sispann bay tèt ou problèm”, sa k’ap di w “aji an granmoun”, sa kap di w “kot saw paka jere a”… youn nan yo pap viv sa ou menm w’ap viv la.

Li fasil pou w kritike lè se pa andan w kap fann chak fwa souvni yo remonte. Se nòmal pou w trouve lòt la ap fè makak, fè lobèy. Se nòmal pou w’ap di l poze, rilaks, li pa bezwen nan fè tèt cho. Men jan kreyòl la di a “abse a pa nan kò w, w’ap rele peze.”

Pa konprann se fou w’ap fou lè moun pa konprann ou. Pa konprann se fou w’ap fou lè moun ki ba w kout kouto a trouve se tròp atò pou w’ap anmède l nan chèche konprann pouki. Lè w pran on ti tan pou w kalkile sou la vi w, lè w gade valè fwa menm bagay la pase nan vi w, lè w gade valè fwa ou menm tou ou blese lòt moun menm jan an, se bagay pou w ta mande eske se on devenn kòde ou gen dèyè w, eske pa gen kèk madichon granmoun yo te blye pale w de li k’ap rapouswiv ou.

Bay kou blye, pote mak sonje

Li nòmal pou on ti bagay ki parèt byen senp pou lòt moun parèt tankou on epe damoklès anlè tèt ou. Se ou ki konnen sa w te viv, se ou ki konnen kisa ki pase anndan w, se ou ki konnen ki moso nan ou ki mouri. E se ou sèl ki konnen sa ki travèse w chak fwa souvni yo soti pou toufe w.

Si w te konn kite moun fè w wont paske w poko ka geri, sispann. Si w te konn kite moun fòse w aji tankou anyen pa di w anyen, sispann. Si w te konn kite moun fè w anvi mouri le y’ap pase w nan rizib oswa di w mete fanm/gason sou ou, sispann. Ou gen dwa pran tan w pou w geri. Men fòk ou degaje w fè on ti pa an plis chak jou pou w ka avanse pi devan. Ou gen dwa pran tan w pou w santi sa w’ap santi a. Men fòk ou fè efò chèche ki leson ou ka jwenn ladann pou ede w grandi. Ou gen dwa anvi rele, anvi kraze, anvi dechire sa ki lakòz doulè w la. Men fòk ou chèche depase sa ki rive w la. Nou tout se moun. Nou tout gen kwa pa nou n’ap pote. Menm moun k’ap pran pòz opilan yo gen chayi pa yo y’ap pote.

Bay kou blye. Pote mak sonje.

Wi w’ap sonje sa ki rive w la. Wi gende jou w’ap mal pou fèmen je w sou li. Gende jou w’ap fè nwit ap mande tèt ou pouki. Men mak sa a dwe fè w sonje ou travese on eprèv ki te ka touye w, men ou la toujou. Ou bay san, ou rele, kè w bloke, ou manke toufe. Moun ba w manti, moun pase w nan tenten. Yo fè w konprann sa’w te wè a se pa sa. Yo fè’w konprann se tèt ou ki pa dwat. Men ou la toujou. Ou travèse, ou kanpe. Ou rive souri. Ou rive fè lòt souri. Mak la pa la sèlman pou’l fè w sonje ou soufri. Men li la tou pou fè w konnen ou vivan! Ou depase! Ou se on solda. Ou genyen on viktwa.

 

Advertisements

2 thoughts on “Bay kou, blye…

  1. Mimie says:

    Félicitations Shed,
    merci d’avoir emprunté plume à notre langue maternelle pour décrire la réalité quotidienne
    très beau texte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s